WeCreativez WhatsApp Support
سریعترین روش پاسخ به سوالات و دریافت مشاوره
👋 سلام ! به چه شکلی میتونم کمکتان کنم؟

Slide مراقبت پس از ترمیم ترمیم دندان های شیری

 مراقبت پس از درمان ترمیم دندان

1تا 2 ساعت بعد از ترمیم چیزی خورده نشود و تا 8 ساعت با سمت دیگر غذا خورده شود.

در ترمیـم های همرنـگ بهتـر است پس از مصرف غذاهای رنگـی نظیر چـای، قهـوه ، شکـلات ها  به علـت آن که رنگ هـا جذب پرکردگـی می شوند دهـان را با آب شستشو داده و مسواک زده شود و یا در صورت امکان از خورن غذاهای رنگی نظیر نوشابه ها ، پفک ، ماکارونی و . . . در همان روز اجتناب کرد .

از خـوردن مواد غذایی سفت و شکننده نظیر پسته، فندق، یـخ، تـه دیـگ، شکـلات هـای سفـت و آبنبـات با دندان ترمیـم شـده خصوصـا در ترمیـم های بزرگ اجتناب کنید زیـرا باعـث شکستـن ترمیم یا دیواره های باقیمانده دندان می گردد.

ترمیـم دندان ماننـد هر جسم دیگری عمر مفیدی دارد لذا برای ویزیت های دوره ای و احیانـا نیاز به تعویـض در زمان مناسب اقدام گردد.

دنـدان هـای ترمیم شـده می توانند مجددا پوسیده شوند، بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان نظیر مسواک زدن و استفاده از نـخ دنـدان، مصرف کمتـر مواد قندی و شیرینی الزامی می باشد.

فهرست