مراقبت بعد از درمان ارتودنسی متحرک

مراقبت بعد از درمان ارتودنسی متحرک

مراقبت بعد از درمان ارتودنسی متحرک

۱. زبان شما به این وسیله هنوز عادت نکرده و ممکنه به پلاک گیر کند و مزاحمت ایجاد کند و همچنین ممکنه حالت تهوع و مشکل در صحبت کردن داشته باشید و جمع شدن آب دهان درپشت پلاک همگی طبیعی است و تنها راه حل استفاده کردن مداوم از پلاک است تا زمانی که به آن عادت کنید.
۲. زمانی که پلاک لثه و زبانتان را زخم کرد استفاده از پلاک را ادامه دهید تا زمانی که به ما مراجعه کنید که بتوانیم نقاطی که پلاک باعث زخم شدنش شده ببینیم و اصلاح کنیم.


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD