دکتر آناهیتا ابوالقاسمی

جراح – دندانپزشک

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
dr7