دکتر امیر بهنام مهر

جراح – دندانپزشک

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
dr8