دکتر امیر شفایی

جراح – دندانپزشک

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
dr9