متخصص جراحی فک و صورت

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشگاه علوم پزشکی شیراز(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشگاه علوم پزشکی همدان (مقطع تخصصی جراحی فک و صورت)


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD