دکتر سعید ایپک چی

متخصص پروتزهای دندانی ، ایمپلنت و زیبایی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز(مقطع تخصصی پروتزهای دندان)
dr6