متخصص پروتزهای دندانی، ایمپلنت و زیبایی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز(مقطع تخصصی پروتزهای دندان)


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD