دکتر فرامرز مجتهدزاده

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فکی

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شیراز(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران(مقطع تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری های فکی)
dr15