دکتر مرتضی اسدی

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع تخصصی کودکان و نوجوانان)
dr13