متخصص جراحی لثه

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی قزوین(مقطع تخصصی جراحی لثه)


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD