دکتر نغمه بهارلو

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

تحصیلات دانشگاهی

  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
  • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان(مقطع تخصصی کودکان و نوجوانان)
dr12
placeholder