مراقبت و نکات لازم پس از گذاشتن فضا نگهدار

پس از کشیدن دندان شیری، متخصص دندانپزشکی اطفال برای حفظ فضای حاصل از کشیدن دندان از فضانگهدار استفاده میکند تا دندان دائمی درسن مناسب و درجای خود  رویش یابد که باید موارد زیر پس از انجام این درمان رعایت شود.

عدم استفاده از مواد سفت مانند ته دیگ ، آدامس ، یخ و همچنین  شیرینی های چسبنده  و کشدار

در هنگام مسواک زدن فضانگهدار را نیز مانند دندان ها تمیز کنید

جلوگیری از دستکاری و وارد شدن فشار به فضا نگهدار

معاینه و کنترل توسط متخصص دندانپزشکی اطفال هر 6 ماه


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD