گاز استریل گذاشته شده بر روی ناحیـه دندان کشیده را به مدت

حداقل دو ساعت با فشار ملایم در دهان نگه دارید.

از ریختن آب دهان خودداری کنید و مک نزنید.

برای نوشـیدن مایعـات از نـی استفاده نکنیـد، زیرا مکش ایجـاد

شده احتمال خونریزی را زیاد می کند.

از روز دوم، دهـان را بـا آب نمک رقیـق(یـک لیـوان آب ولـرم و

نصـف قاشـق چایخـوری نمـک) چندبار در روز به آرامی شستشودهید.

شب اول ناحیه دندان کشیده شده را مسواک نزنید.

به دلیـل وجود بی حسی گونه و زبان، 3 تا 4 ساعت پس از کشیدن

مواظب باشید لب، گونه و زبان را گاز نگیرید.(به خصوص اطفال)

از غذاها و مایعات نرم و خنک استفاده کنید.

روز اول دوش آب گرم نگیرید.

حتی الامکان تا 2 روز سیگار نکشید.

در صـورت عـارض شـدن درد از داروهـای تجویـز شـده توسـط

دندانپزشک خود استفاده نمایید.

مـدت التیـام زخم در افـراد مختلف تفاوت دارد. بهبودی خود را با

دیگران مقایسه نکنید.

در صـورت ادامـه خونریـزی و بند نیامدن آن سریعا به دندانپزشک

مراجعه فرمایید.


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD