پزشکان

دکتر سید حسین میرکاظمی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فکی تحصیلات دانشگاهی دانشگاه آزاد تهران (مقطع تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری های فکی) دانشگاه سراسری اصفهان (مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی)
58943895849385

دکتر رضا نجف زاده

متخصص درمان ریشه تحصیلات دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران (مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران (مقطع تخصصی درمان ریشه)
dr16

دکتر سعید برنده

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فکی تحصیلات دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی  تهران (مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شاهد (مقطع تخصصی ارتودنسی و ناهنجاری های فکی)
dr4

دکتر مهرنوش رضوان

متخصص جراحی لثه تحصیلات دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی قزوین(مقطع تخصصی جراحی لثه)
dr3

دکتر مرتضی اسدی

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان تحصیلات دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع تخصصی کودکان و نوجوانان)
dr13

دکتر حامد شیرزاد

جراح – دندانپزشک تحصیلات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
dr2

دکتر امیر شفایی

جراح – دندانپزشک تحصیلات دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
dr9

دکتر سعید ایپک چی

متخصص پروتزهای دندانی، ایمپلنت و زیبایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تحصیلات دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران(مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز(مقطع تخصصی پروتزهای دندان)
dr6