راهکار های مهم مراقبت های پس از کشیدن دندان

 • گاز استریل گذاشته شده بر روی ناحیـه دندان کشیده را به مدت
 • حداقل دو ساعت با فشار ملایم در دهان نگه دارید.
 • از ریختن آب دهان خودداری کنید و مک نزنید.
 • برای نوشـیدن مایعـات از نـی استفاده نکنیـد، زیرا مکش ایجـاد شده احتمال خونریزی را زیاد می کند.
 • از روز دوم، دهـان را بـا آب نمک رقیـق(یـک لیـوان آب ولـرم و نصـف قاشـق چایخـوری نمـک) چندبار در روز به آرامی شستشودهید.
 • شب اول ناحیه دندان کشیده شده را مسواک نزنید.
 • به دلیـل وجود بی حسی گونه و زبان، 3 تا 4 ساعت پس از کشیدن مواظب باشید لب، گونه و زبان را گاز نگیرید.(به خصوص اطفال)
 • از غذاها و مایعات نرم و خنک استفاده کنید.
 • روز اول دوش آب گرم نگیرید.
 • حتی الامکان تا 2 روز سیگار نکشید.
 • در صـورت عـارض شـدن درد از داروهـای تجویـز شـده توسـط دندانپزشک خود استفاده نمایید.
 • مـدت التیـام زخم در افـراد مختلف تفاوت دارد. بهبودی خود را با دیگران مقایسه نکنید.
 • در صـورت ادامـه خونریـزی و بند نیامدن آن سریعا به دندانپزشک مراجعه فرمایید.


دریافت نوبت آنلاین

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD